Přejít na menu - Přejít na obsah
Zdravotní pojišťovny se kterými spolupracujeme:
 
Hlavní menu:
Copyright © 2017 AB centrum, All Rights Reserved | Webdesign by Starejplegik
WYSIWYG Web Builder
Máme v péči:
Měké tkáně PIR Metoda míčkové facilitace Mobilizační a manipulační léčba Metoda dle Ludmily Mojžíšové Taping a Kineziotaping Dermo-neuro-muskulární terapie dle Kenny Reflexní a vazivová masáž Léčebná tělesná výchova na analytickém podkladě individuální i skupinová Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě Cvičení v těhotenství Výhřez ploténky
Léčebné, terapeutické metody