Příčiny vzniku

  Meziobratlové ploténky jsou chrupavčité destičky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli, které uspořádané nad sebou tvoří páteř. Meziobratlové ploténky jsou pružné, čímž zajišťují ohýbání a pohyb celé páteře a skládají se z chrupavčitého (rosolovitého) gelového jádra a vazivového prstence. K výhřezu meziobratlové ploténky dochází protržením vazivového pouzdra ploténky a únikem její vnitřní hmoty. Vyhřezlá ploténka tak může vyvíjet tlak na míchu nebo utlačovat jednotlivé nervové kořeny bočně vystupující z míchy. Vyhřezlá meziobratlová ploténka může způsobovat bolest jak v oblasti vyhřezlé vnitřní hmoty, tak i v částech těla, které jsou řízeny utlačovanými nervovými kořeny.
Samotná příčina vzniku vyhřezlé ploténky není vždy jednoznačná, ale v mnohých případech je společným faktorem (staří) degenerace tkání. S přibývajícím věkem ztrácejí meziobratlové ploténky hydrataci a stávají se tak méně flexibilními, čímž se zvyšuje riziko jejich vyhřeznutí. Ale může potkat i lidi s nižším věkem, kdy je to především způsobeno malou pohybovou aktivitou, což se týká na příklad sedavých zaměstnání. Dále je způsobeno nadměrným a nevhodným sportováním, nebo když je páteř při práci neúměrně fyzicky zatěžována.

Léčba

  Pokud metoda CT páteře nebo magnetická resonance diagnostikuje výhřez ploténky, je zapotřebí přistoupit k jedné ze dvou typů léčby.( V lehčích případech) Nejprve se přistupuje k léčbě, která kombinuje (rehabilitaci) rehabilitační techniky a někdy i léky s protizánětlivými účinky(na zmírnění bolesti). Chirurgické (uvolnění) řešení stlačeného nervu a odstranění části vyhřezlé ploténky je voleno pouze v závažných případech, (nebo pokud bolest přetrvává i po šesti týdnech.)
Ve většině případů prvotní vystřelující bolest pomalu ustane. Samotná léčba trvá přibližně čtyři až šest týdnů. Pacientům jsou podávány léky proti zánětu a bolesti a je naordinována (dlouhodobá) rehabilitace, díky níž dochází ke zmírnění až vymizení obtíží. Správně voleným Cvičením se zpevňuje podpůrný svalový aparát páteře a snižuje se tak zátěž daného úseku páteře.
Pacientům je vždy doporučován co nejčastější pohyb, jelikož pro rychlejší léčbu je zapotřebí, aby byl pacient aktivní, ovšem cvičení a pohyby by neměly být nikdy prudké (a neklást moc velké nároky na záda). Ideálním doplňkovým pohybem je na příklad plavání a horolezectví.
Výhřez ploténky
  Výhřez meziobratlové ploténky je velmi (často jednou z příčin bolesti)častou příčinou bolestí zad stejně jako bolesti v jiných částech těla. Při výhřezu ploténky dochází k útisku a bolestivému dráždění nervového kořene, což se projevuje jako vystřelující bolest, která se postupně mění v tupou bolest. Často je bolest provázena pocitem brnění, mravenčení nebo znecitlivění postiženého místa vedoucí až k poruchám pohyblivosti a snížení svalové síly. Výskyt bolesti záleží na místě vyhřezlé ploténky, prakticky se může objevit v jakémkoli místě páteře, ale nejčastěji jsou postiženy krční a bederní meziobratlové ploténky. Bolesti v oblasti krční páteře mohou vystřelovat do jedné nebo obou horních končetin, a pokud je vyhřezlá bederní ploténka, často bývají postiženy podobným způsobem dolní končetiny.