Taping a Kineziotaping

Tato metoda byla vyvinuta v padesátých letech min. století jako prevence proti úrazům. Používána byla především ve vrcholovém sportu, až v posledních deseti letech se začíná ve větší míře používat i ve zdravotnictví v rehabilitaci.
Technika spočívá v oblepování kloubů a svalů speciálními páskami.
Tejpovací páska stimuluje a reguluje svalový tonus, při kterém dochází k reflexnímu ovlivnění kůže, svalů, segmenty v oblasti nalepené pásky přičemž se obnovuje fyziologická funkce pohybového aparátu.
Tapovací technika má svůj největší význam v ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní, nociceptivní aference
s následným ovlivněním tonusové balance svalu a postavení ovlivňovaných segmentů.

Účinky kinesiologického tapingu:

• zmírňuje bolesti
• podporuje svaly v pohybu
• uvolňuje nahromaděnou lymfatickou tekutinu
• koriguje osovost kloubů
• napomáhá při uvádění svalu nebo kloubu do správné polohy pro rehabilitaci
• pomáhá slabým svalům tím, že je uvádí do normální polohy

Oblast sportovní
• zlepšení sportovní výkonnosti
• zlepšení svalových a kloubních funkcí
• zlepšení krevního a lymfatického oběhu
• podpora regeneračního procesu tkání

Oblast terapeutická
• rehabilitace
• terapie bolesti
• pooperační stavy
• ovlivnění svalového tonu (snížení svalového napětí i krevního tlaku ve svalu)
• podpoření odtoku lymfy
• zmírnění otoků

Exteroceptivní vnímání umožňuje pacientovi uvědomit si kontakt pásky s povrchem kůže, umožňuje relativně dlouhodobou stimulaci ve smyslu působícího mírného tahu (elastické vlastnosti tajpu) a ve smyslu regulace svalového tonu. Streč připevněné pásky způsobuje tah kůže a tím dochází k reflexnímu ovlivnění nejen kůže, ale i svalů v okolí připevněné pásky. Tímto mechanismem jsou ovlivňovány svaly uložené nejen přímo pod tajpem, ale i v jeho okolí. Změna napětí kůže má tedy reflexní odezvu na napětí svalu (v rámci daného dermatomu). Změna svalového napětí vyvolá změnu postavení kloubních komponent daného regionu.