Dermo-neuro-muskulární terapie dle Kenny

  Svalová stimulace, která je určena k přípravě nervosvalového systému na nácvik pohybu ve funkčně oslabeném svalu. Využívá se tak zachované nervové aference. Rychlým pasivním cvičením dochází ke zkracování a prodlužování šlach a svalů, a tím stimulace propriocepce. Tato facilitační technika vyvolávala kontrakci na úrovni míšních reflexů.  Součásti této terapie je dále svalová reedukace, která sleduje především správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovování pohybových stereotypů. Jejich použitím se dosahuje přesného provedení požadované kontrakce ve svalu, který hraje v dané svalové skupině rozhodující roli a zachování správného poměru sil v jednotlivých složkách funkční svalové skupiny.
  V současné době nachází metoda uplatnění u terapie periferních paréz a u funkčních poruch motoriky.