Ultrasonoterapie

je mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži a lokálnímu zvýšení teploty tkání. To má za následek řadu fyziologických účinků:
• Zlepšení metabolismu
• Zvýšení propustnosti kapilár
• Pokles aktivity sympatiku => zlepšení prokrvení a tím lepší svalová relaxace
• Zlepšení regeneračních schopností tkání